Dat Ongernähme

Nu zom Jeschäffsleche.


Wat dommer eejenslech so dr janze leewe Dach lang hee em Füchske op de Rettematäng?
Mer leewe ons Ärbitt on ons Bier. Mer hannt Spaß an de Freud on mache och Spöks. Äwwer mer donnt op jäde Fall onentwächt ons lecker Alt prodezeere.
Bei ons wöhd vill jelacht on och vill jebrasselt. Ons Baas hät Humor on emmer och e offe Ohr. Äwwer hä kann och ähnz!


Hä es verantswohtlech för de Zokonfsplanong on de Afsatzwehtschaff; de Braumeester föret Bier; de Köch för de knosprije Haxe. On de Verdriev sorcht doför, dat alle ehr Bierche bekomme.
Enzwesche jehöre och ons leewe Craft-Bier-Frönde en de USA met dobei.


Wä noch mieh wesse well, es entswäder zo neujierich odder hä sollden sech schleunichst bei ons bewerwe!